Everything DiSC

EVERYTHING DiSC

WORKPLACE®

Engagera varje individ i att skapa mer effektiva relationer på arbetsplatsen.

Inlärningsupplevelsen med Everything DiSC Workplace®

Everything DiSC Workplace® är en klassrumsutbildning och individanpassad inlärningsupplevelse som kan vara till hjälp för varje person i organisationen ‒ oavsett titel eller befattning ‒ för att skapa mer produktiva och effektiva relationer på arbetsplatsen. Programmet lär deltagarna att förstå sig själva och andra, medan de på samma gång också lär sig uppskatta de olika prioriteringar, preferenser och värderingar som varje individ tillför arbetsplatsen. Med individanpassade insikter och genomförbara strategier lär sig deltagarna att anpassa sig efter andras stilar, vilket i slutändan förbättrar engagemanget, samarbetet och den övergripande kvaliteten på arbetsplatsen.

Utvärderingen Everything DiSC Workplace® finns för närvarande tillgänglig på 18 språk. I alla våra översatta versioner används samma teori, forskning och innehåll som vår DNV-certifierade engelska version. Vi har också normerat alla våra översatta versioner enligt lokala normgrupper, så att du kan vara säker på en exaktare representation.

Forskningsvaliderade nätfrågeformulär ber deltagarna att svara på beteendemässiga uttalanden enligt en femgradig skala. Frågeformulären inkluderar även programspecifika frågor, som är till hjälp för att fastställa deltagarens Workplace-prioriteringar. Frågeformulären är utformade utifrån den senaste adaptiva testmetoden så att varje deltagare får precisa insikter och kan anpassa sin egen upplevelse.

Everything DiSC Workplace-profilen ger deltagarna värdefulla insikter som skapar engagemang och inspirerar till effektivt samarbete. I denna 20 sidor långa individanpassade profil kan deltagarna undersöka de prioriteringar som upprätthåller deras beteende, lära sig vad som fungerar naturligt och vad som kan vara utmanande när de interagerar med andra, samt få ta del av genomförbara strategier för att stärka sina interpersonella interaktioner på alla nivåer i arbetslivet.

Profilen får en ny dimension med Everything DiSC Workplaces hjälpmaterial, som erbjuder en engagerande och utbildande klassrumsupplevelse. Den dynamiska, modulära designen i kombination med en anpassningsbar presentation och videoklipp gör att dina deltagare lämnar kursen med en djupare förståelse av sin individanpassade profil och ger dem en minnesvärd upplevelse som inspirerar till varaktig beteendeförändring.

 • MyEverythingDiSC™

  Utöka inlärningsupplevelsen med vår mobilvänliga portal för interaktiv inlärning, som ger deltagarna obegränsad tillgång till information om DiSC och strategier för att tillämpa DiSC i verkliga arbetssituationer.

   
 •  
 • Jämförelserapporter

  Inspirera till effektivt samarbete med jämförelserapporter. Deltagarna kan i par utforska sina likheter och olikheter för att upptäcka potentiella utmaningar med att arbeta tillsammans. De kan sedan få praktiska tips för att förbättra sin arbetsrelation.

   
 •  
 • Team View

  Denna rapport ger en överskådlig översikt över en grupp av ett obegränsat antal deltagare och respektive deltagares Everything DiSC-diagram.

   
 •  
 • Group Culture Report

  Fastställ gruppens DiSC-kultur genom att utforska dess fördelar och nackdelar, inverkan på gruppmedlemmarna samt inflytande på beslutsfattandet och risktagande.