Everything DiSC Work of Leaders

EVERYTHING DiSC

WORK OF LEADERS®

Skapa effektfulla ledare genom en process av vision, uppslutning och genomförande.

Inlärningsupplevelsen med Everything DiSC Work of Leaders®

Everything DiSC Work of Leaders® är en klassrumsutbildning och individanpassad inlärningsupplevelse som knyter an unika ledarskapsstilar med de verkliga behov som finns. Programmet inkluderar beprövade rutiner från 300 experter i fler än 150 organisationer, viktiga arbeten från de mest framstående forskarna samt resultat från över fyra år av ytterligare forskning och utveckling för att förse deltagarna med en handlingsplan mot effektivare ledarskap. Den enhetliga modellen för ledarskap ‒ vision, uppslutning och genomförande ‒ hjälper ledare att förstå sin egen ledarskapsstil och hur deras benägenheter påverkar deras effektivitet i specifika ledarskapssituationer.

Forskningsvaliderade nätfrågeformulär ber deltagarna att svara på beteendemässiga uttalanden enligt en femgradig skala. Frågeformulären inkluderar även programspecifika frågor, som är till hjälp för att fastställa deltagarens Work of Leaders-prioriteringar. Frågeformulären är utformade utifrån den senaste adaptiva testmetoden så att varje deltagare får precisa insikter och kan anpassa sin egen upplevelse.

Everything DiSC Work of Leaders-profilen ger detaljerad, kontextberoende återkoppling utifrån ramarna för ledarskapsmodellen ‒ vision, uppslutning och genomförande ‒ samt utifrån de tre drivkrafterna som är förknippade med varje steg. I denna profil på 23 sidor får deltagarna individanpassade strategier med syfte att:

 • Utarbeta en vision genom utforskande och djärvhet samt genom att testa antaganden
 • Skapa uppslutning genom tydlighet, dialog och inspiration
 • Eftersträva genomförande genom drivmoment, struktur och återkoppling

Profilen får en ny dimension med Everything DiSC Work of Leaders-hjälpmaterialet, som erbjuder en engagerande och utbildande klassrumsupplevelse. Den dynamiska, modulära designen i kombination med en anpassningsbar presentation, videoklipp samt 36 avsnitt av en podcast, som är specifika för vision, uppslutning och genomförande, gör att dina deltagare lämnar kursen med en djupare förståelse av sin individanpassade profil och ger dem en minnesvärd upplevelse som inspirerar till varaktig beteendeförändring.

 • Group Report

  Work of Leaders Group Report sammanför deltagardata som ger en sammanhållen översikt över gruppen. Diagrammen illustrerar gruppens inställning till vision, uppslutning och genomförande samt är till hjälp för att utforska gruppens generella styrkor och utmaningar i syfte att skapa en effektiv handlingsplan.

   
 •  
 • MyEverythingDiSC™

  Utöka inlärningsupplevelsen med vår mobilvänliga portal för interaktiv inlärning, som ger deltagarna obegränsad tillgång till information om DiSC och strategier för att tillämpa DiSC i verkliga arbetssituationer.

   
 •  
 • Jämförelserapporter

  Inspirera till effektivt samarbete med jämförelserapporter. Deltagarna kan i par utforska sina likheter och olikheter för att upptäcka potentiella utmaningar med att arbeta tillsammans. De kan sedan få praktiska tips för att förbättra sin arbetsrelation.

   
 •  
 • Team View

  Denna rapport ger en överskådlig översikt över en grupp av ett obegränsat antal deltagare och respektive deltagares Everything DiSC-diagram.

   

"Det finns en pragmatisk aspekt av Work of Leaders som verkligen gick i samklang med Carhartt ... Man vill kunna se den där direkta kopplingen till det som kan vara så avskräckande som vuxen: ”Hur ska jag leda andra?” Och med hjälp av Work of Leaders kunde vi se den kopplingen varje dag."

—Chuck Jozwiak, Director of Talent Management, Carhartt, Inc.