Everything DiSC

EVERYTHING DiSC®

SALES

Ge försäljningspersonalen de färdigheter de behöver så att de kan anpassa sig till kundernas preferenser och förväntningar.

Inlärningsupplevelse med Everything DiSC® Sales

Everything DiSC Sales är en klassrumsutbildning och individanpassad inlärningsupplevelse som utformats för att hjälpa säljare skapa kundfokuserade interaktioner som förbättrar resultat. Deltagarna lär sig att gå bortom sin naturliga säljstil för att mer effektivt kunna anpassa sig efter kundernas preferenser och förväntningar ‒ oavsett kundens unika köpstil. Upplevelsen är försäljningsspecifik, med ingående information, inklusive tips, strategier och handlingsplaner, som hjälper säljare att bli mer effektiva.

Ett forskningsvaliderat nätfrågeformulär ber deltagarna att svara på beteendemässiga uttalanden enligt en femgradig skala. Frågeformuläret inkluderar även programspecifika frågor, som är till hjälp för att fastställa deltagarens Sales-prioriteringar. Frågeformulären är utformade utifrån den senaste adaptiva testmetoden så att varje deltagare får precisa insikter och kan anpassa sin egen upplevelse.

Everything DiSC Sales-profilen hjälper deltagarna med att bättre förstå sig själva, sina kunder och relationer. I denna profil på 23 sidor utforskar deltagarna sin egen säljstil samt hur deras styrkor och utmaningar påverkar deras säljbeteenden. De lär sig också att känna igen beteenden som är unika för respektive köpstil och ges strategier för att anpassa sin säljstil så att de kan tillmötesgå kundernas behov, vilket ökar både produktivitet och framgång.

Profilen får en ny dimension med Everything DiSC Sales hjälpmaterial, som erbjuder en engagerande och utbildande klassrumsupplevelse. Den dynamiska, modulära designen i kombination med en anpassningsbar presentation och videoklipp gör att deltagarna lämnar kursen med en djupare förståelse av sin individanpassade profil och ger dem en minnesvärd upplevelse som inspirerar till varaktig beteendeförändring.

 • MyEverythingDiSC™

  Utöka inlärningsupplevelsen med vår mobilvänliga portal för interaktiv inlärning, som ger deltagarna obegränsad tillgång till information om DiSC och strategier för att tillämpa DiSC i verkliga arbetssituationer.

   
 •  
 • Jämförelserapporter

  Inspirera till effektivt samarbete med jämförelserapporter. Deltagarna kan i par utforska sina likheter och olikheter för att upptäcka potentiella utmaningar med att arbeta tillsammans. De kan sedan få praktiska tips för att förbättra sin arbetsrelation.

   
 •  
 • Team View

  Denna rapport ger en överskådlig översikt över en grupp av ett obegränsat antal deltagare och respektive deltagares Everything DiSC-diagram.

   
 •  
 • Group Culture Report

  Fastställ gruppens DiSC-kultur genom att utforska dess fördelar och nackdelar, inverkan på gruppmedlemmarna samt inflytande på beslutsfattandet och risktagande.

   

Lovord över Everything DiSC

 • "Jag tror inte det finns något på marknaden idag som är så tillämpligt på arbetsplatsen som Everything DiSC."

  Scott Barth

  Everything DiSC Authorized Partner

 • "Everything DiSC bygger på forskning och omfattande testning. Profilerna hjälper verkligen människor med att bättre förstå sig själva och andra, vilket genererar en mycket mer konstruktiv och effektiv arbetsplats."

  Sue Hammond

  Everyhing DiSC Authorized Partner