Productive Conflict

EVERYTHING DiSC®

PRODUCTIVE CONFLICT

Utnyttja fördelarna med konflikter genom att omvandla destruktiva beteenden till produktiva responser.

Inlärningsupplevelsen med Everything DiSC® Productive Conflicts

Everything DiSC Productive Conflict är en klassrumsutbildning och individanpassad inlärningsupplevelse som ökar självinsikten kring konfliktbeteenden, och hjälper deltagarna att effektivt besvara de obekväma och oundvikliga utmaningar som en konfliktsituation på arbetsplatsen ger upphov till. I stället för att fokusera på en steg för steg-process för konfliktlösning erbjuder programmet individanpassade tekniker för att tygla destruktiva beteenden så att konflikter kan bli mer produktiva, vilket i slutändan förbättrar resultaten och relationerna på arbetsplatsen.

Forskningsvaliderade nätfrågeformulär ber deltagarna att svara på beteendemässiga uttalanden enligt en femgradig skala. Frågeformulären inkluderar även programspecifika frågor, som är till hjälp för att fastställa deltagarens Productive Conflict-prioriteringar. Frågeformulären är utformade utifrån den senaste adaptiva testmetoden så att varje deltagare får precisa insikter och kan anpassa sin egen upplevelse.

Everything DiSC Productive Conflict-profilen hjälper deltagarna att förbättra sin självinsikt kring konfliktbeteenden. I denna profil på 22 sidor kan deltagarna undersöka de destruktiva och produktiva konfliktbeteendena för varje DiSC®-stil, lära sig hur de bäst hanterar sina reaktioner på konfliktsituationer och få individanpassade kommunikationsstrategier att använda när de ägnar sig åt produktiv konflikt med kollegor.

Profilen får en ny dimension med Everything DiSC Productive Conflicts hjälpmaterial, som erbjuder en engagerande och utbildande klassrumsupplevelse. Den dynamiska, modulära designen i kombination med en anpassningsbar presentation och videoklipp gör att deltagarna lämnar kursen med en djupare förståelse av sin individanpassade profil och ger dem en minnesvärd upplevelse som inspirerar till varaktig beteendeförändring.

 • MyEverythingDiSC™

  Utöka inlärningsupplevelsen med vår mobilvänliga portal för interaktiv inlärning, som ger deltagarna obegränsad tillgång till information om DiSC och strategier för att tillämpa DiSC i verkliga arbetssituationer.

   
 •  
 • Jämförelserapporter

  Inspirera till effektivt samarbete med jämförelserapporter. Deltagarna kan i par utforska sina likheter och olikheter för att upptäcka potentiella utmaningar med att arbeta tillsammans. De kan sedan få praktiska tips för att förbättra sin arbetsrelation.

   
 •  
 • Team View

  Denna rapport ger en överskådlig översikt över en grupp av ett obegränsat antal deltagare och respektive deltagares Everything DiSC-diagram.

   
 •  
 • Group Culture Report

  Fastställ gruppens DiSC-kultur genom att utforska dess fördelar och nackdelar, inverkan på gruppmedlemmarna samt inflytande på beslutsfattandet och risktagande.