Everything DiSC

EVERYTHING DiSC®

MANAGEMENT

Lära chefer att framgångsrikt engagera, motivera och utveckla sina anställda.

Inlärningsupplevelsen med Everything DiSC® Management

Everything DiSC Management är en klassrumsutbildning och individanpassad inlärningsupplevelse som visat sig öka effektiviteten hos personer i ledarroll. Deltagarna fördjupar sin förståelse av sig själva, sina medarbetare och av sina egna chefer med hjälp av DiSC-modellen, medan de också lär sig hur deras ledningsstil påverkar deras inställning till beslutsfattande, tidsplanering och problemlösning. Deltagarna lämnar kursen med konkreta strategier som hjälper dem att anpassa sig efter sina medarbetares stilar så att de kan maximera sina anställdas starka sidor.

Forskningsvaliderade nätfrågeformulär ber deltagarna att svara på beteendemässiga uttalanden enligt en femgradig skala. Frågeformulären inkluderar även programspecifika frågor, som bidrar till att fastställa deltagarens Management-prioriteringar och -benägenheter baserat på DiSC-modellen. Frågeformulären är utformade utifrån den senaste adaptiva testmetoden så att varje deltagare får precisa insikter och kan anpassa sin egen upplevelse.

Everything DiSC Management-profilen ger deltagarna insikt om sina styrkor och utmaningar som chefer, samt hur de behöver anpassa sin stil för att tillmötesgå behoven hos de människor de leder ‒ vilket gör dem till mer effektiva chefer. I denna profil på 27 sidor kan deltagarna:

 • Upptäcka sin DiSC Management-stil
 • Utforska strategier för att effektivt instruera och delegera
 • Lära sig att skapa motiverande miljöer
 • Fördjupa sin förmåga att utveckla andra utifrån varje individs potential
 • Förbättra arbetsrelationen med sin egen chef

Profilen får en ny dimension med Everything DiSC Managements hjälpmaterial, som erbjuder en engagerande och utbildande klassrumsupplevelse. Den dynamiska, modulära designen i kombination med en anpassningsbar presentation och videoklipp gör att dina deltagare lämnar kursen med en djupare förståelse av sin individanpassade profil och ger dem en minnesvärd upplevelse som inspirerar till varaktig beteendeförändring.

 • MyEverythingDiSC™

  Utöka inlärningsupplevelsen med vår mobilvänliga portal för interaktiv inlärning, som ger deltagarna obegränsad tillgång till information om DiSC och strategier för att tillämpa DiSC i verkliga arbetssituationer.

   
 •  
 • Jämförelserapporter

  Inspirera till effektivt samarbete med jämförelserapporter. Deltagarna kan i par utforska sina likheter och olikheter för att upptäcka potentiella utmaningar med att arbeta tillsammans. De kan sedan få praktiska tips för att förbättra sin arbetsrelation.

   
 •  
 • Team View

  Denna rapport ger en överskådlig översikt över en grupp av ett obegränsat antal deltagare och respektive deltagares Everything DiSC-diagram.

   
 •  
 • Group Culture Report

  Fastställ gruppens DiSC-kultur genom att utforska dess fördelar och nackdelar, inverkan på gruppmedlemmarna samt inflytande på beslutsfattandet och risktagande.

   

Lovord över Everything DiSC

 • "Everything DiSC är mycket mer sofistikerat än andra DiSC-program och andra typer av ledarskapsprogram som jag har stött på tidigare ‒ det är verkligen fantastiskt!"

  Karen

  Executive Trainer

 • "Vi älskar verkligen Everything DiSC för dess användarvänlighet och den insiktsfulla bedömningen av våra medarbetare och sammansättningen av grupper som programmen ger."

  Meghan Howard

  Employee Development Specialist, DocuTAP