Skapa effektivare relationer på arbetsplatsen.

Våra Everything DiSC®-verktyg hjälper dig förstå dig själv OCH andra människor bättre. Med våra lösningar kan du skapa effektivare arbetsrelationer som baseras på förståelse av olika beteendestilar.

 • Workplace

  INTRODUKTION TILL  EVERYTHING DiSC WORKPLACE®

  Everything DiSC Workplace® kan användas för alla i en organisation oavsett befattning och roll för att öka arbetsplatsens kvalitet.

  Everything DiSC Workplace är en lektionsbaserad utbildning som omfattar onlineförarbete, engagerande handledning med aktuella videoklipp och onlineuppföljning för att skapa personligt anpassad inlärning.  Deltagarna förstår och uppskattar sina kollegors olika stilar. Resultatet är mer effektiva och produktiva arbetsrelationer.

  Everything DiSC Workplace ligger fokus på:

  • Att upptäcka din DiSC®-stil
  • Att förstå andra stilar
  • Att skapa effektivare relationer
  • En valfri modul för personavläsning

  Få programmet att fungera för dig

  Everything DiSC Workplace är den mest omfattande och anpassningsbara DiSC-baserade lösningen för arbetsplatsutveckling. Inlärningen fördjupas med arbetsplatsunikt och personanpassat innehåll. Moduluppbyggnad och onlineanpassning ger dig möjlighet att ta fram ett program som är skräddarsytt för din organisation.

  • Profil

   På djupet

   Forskningsvaliderat frågeformulär online med 20-sidig arbetsplatsspecifik profil hjälper människor att identifiera och utforska sina drivande prioriteringar.

   Anpassningsbart

   Ta bort eller flytta sidor, anpassa profilrubriken eller skriv ut vissa delar. Profilen kan användas fristående eller med den tillhörande handledningen (säljs separat).

   VISA EXEMPEL:

  • Verktyg för uppföljning

   Jämförande rapport om Everything DiSC: Bygg bättre relationer och få kunskaper att fastna! Dessa 10-sidiga validerade uppföljningsrapporter kan skapas för två valfria deltagare för att tydliggöra deras likheter och olikheter.

   NYHET! Everything DiSC-tilläggsrapport för handledare: Ger mer utförlig information om en Everything DiSC-profil och möjliggör en mer nyanserad diskussion om en deltagares DiSC-stil, inklusive oväntade faktorer. Obegränsad åtkomst med alla Everything DiSC®-profiler förutom Everything DiSC 363® for Leaders.

   NYHET! Everything DiSC Team View: Ger en översikt över alla respondentgrupper och deras individuella Everything DiSC-kartor. Obegränsat antal respondenter kan inkluderas i rapporten. Obegränsad åtkomst med alla Everything DiSC-profiler.

   Everything DiSC Facilitator Report: Visar en sammanfattning av din grupps DiSC-stilar och information om hur DiSC-stilarna kan påverka företagskulturen. Varje deltagares namn och stil ingår. Säljs separat.

   Everything DiSC Group Culture Report: Hjälper dig att fastslå gruppens DiSC-kultur, utforska dess fördelar och nackdelar, diskutera effekten på gruppmedlemmarna och undersöka påverkan på beslutsfattande och risktagande. Säljs separat.

   VISA EXEMPEL:

  • Modulär handledning

   På djupet

   Tre moduler om vardera 90 minuter. Helt manusbaserad handledning med engagerande aktiviteter och video med fokus på arbetsplatsen. Innehåller också en valfri 30-minutersmodul för personavläsning.

   Anpassningsbart

   Byt videoklipp. Ändra PowerPoint-presentationen, Leader’s Guide och stödunderlag. Anpassa till tidsramarna genom att lägga till eller ta bort avsnitt.

   The Everything DiSC Workplace Facilitation Kit omfattar:

   • Leader’s Guide i MS Word-format
   • PowerPoint®-material med inbäddad video
   • Fristående menystyrd video
   • Stödunderlag i MS Word-format för kursdeltagare
   • Mallar och bilder
   • Everything DiSC Workplace-exempelprofil
   • Jämförande Everything DiSC-jämförelserapport
   • Onlineresurser och forskning
   • Everything DiSC Workplace-guider

   Modul 1: Att upptäcka din DiSC®-stil

   Deltagarna upptäcker hur DiSC-stilarna påverkar arbetsrelationer och utforskar deras olika prioriteringar och drivkrafter i arbetet.

   Modul 2: Att förstå andra stilar

   Deltagarna lär sig att förstå vad som fungerar för dem samt vad som kan vara en utmaning i interaktionen med andra DiSC-stilar.

   Modul 3: Att skapa effektivare relationer

   Deltagarna skapar strategier och en handlingsplan för att bäst klara utmaningar i samarbetet med personer med olika DiSC-stilar.

   En valfri modul för personavläsning

   Deltagarna lär sig att identifiera andras DiSC-stilar utifrån deras beteende.

    

   VISA EXEMPEL:

  • Engagerande video

   På djupet

   Aktuell video med fyra minuter lång introduktion till DiSC-arbetsplatsstilar samt 13 ytterligare segment.

   Anpassningsbart

   Tre delar: fristående klipp, integrerade med PowerPoint®-handledningspresentationen eller integrerade med din egen PowerPoint-presentation.

   ANVÄNDARVÄNLIGA FUNKTIONER

   Fullständig portabilitet:

   Handledning, video, PowerPoint och stödunderlag för deltagare levereras på ett USB-minne.

   Onlinesupport:

   Med den nya onlinehjälpen får du när som helst aktuell information om bästa praxis för anpassning av ditt program. Ger tillgång till aktuell forskning och resurser.

   VISA EXEMPEL:

    

 • Work of Leaders

  THE WORK OF LEADERS I KORTHET: 
  VISION, UPPSLUTNING OCH GENOMFÖRANDE.

  Everything DiSC Work of Leaders® är en lektionsbaserad utbildning som omfattar onlineförarbete, engagerande handledning med aktuella videoklipp och onlineuppföljning för att skapa personligt anpassad inlärning. Work of Leaders bygger på bästa praxis och kopplar unika ledarskapsstilar till konkreta krav genom att stimulera till givande diskussioner som ger tydliga handlingsalternativ. 

  Everything DiSC Work of Leadersdefinierar ledarskap som en en-till-många-relation, till skillnad från en-till-en-relationen som beskrivs i Everything DiSC® Management. Den fokuserar på konkreta steg för att leda en grupp eller en organisation mot önskade resultat. 

  Genom att utnyttja vision, uppslutning och genomförande som ramverk hjälper Work of Leaders ledare att förstå sina egna ledarskapsstilar och hur dessa påverkar effektiviteten. Utförliga och övertygande exempel fördjupar informationen och tydliga bilder stöder inlärningsprocessen genom att illustrera viktiga budskap.

  BASERAS PÅ FORSKNING

  • RESULTATET AV FYRA ÅRS FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETE
  • BYGGER PÅ ANALYS OCH SAMMANFATTNING AV FRAMSTÅENDE LEDARSKAPSFORSKARES ARBETE
  • SYNPUNKTER FRÅN FLER ÄN 300 ÄMNESEXPERTER VID ÖVER 150 ORGANISATIONER
  • BÄSTA PRAXIS INOM LEDARSKAP

  • Verktyg för uppföljning

   NYHET! Everything DiSC Work of Leaders grupp- och handledarrapporter:

   Work of Leaders grupp- och handledarrapporter har utformats särskilt för att användas tillsammans med Everything DiSC Work of Leaders-profiler och sammanställer deltagarnas uppgifter för att skapa en översikt av gruppen. Graferna illustrerar gruppens inställning till vision, uppslutning och genomförande och gör det lättare att undersöka gruppens samlade styrkor och utmaningar för att skapa en framgångsrik handlingsplan.

   Everything DiSC- tilläggsrapport för handledare:

   Ger mer utförlig information om en Everything DiSC-profil och möjliggör en mer nyanserad diskussion om en deltagares DiSC-stil, inklusive oväntade faktorer. Obegränsad åtkomst med alla Everything DiSC®-profiler förutom Everything DiSC 363® for Leaders.

   Everything DiSC Team View:

   Ger en översikt över alla respondentgrupper och deras individuella Everything DiSC-kartor. Obegränsat antal respondenter kan inkluderas i rapporten. Obegränsad åtkomst med alla Everything DiSC-profiler.

   Jämförande rapport om Everything DiSC:

   Bygg bättre medarbetarrelationer och få kunskaper att fastna! Dessa 10-sidiga validerade uppföljningsrapporter kan skapas för två valfria deltagare för att tydliggöra deras likheter och olikheter. Fungerar med alla Everything DiSC-program, även Management och Workplace. Skapa rapporter för kollegor eller chefer med deras direkta rapporter. Och deltagarna får obegränsad tillgång – utan extra kostnad.

   VISA EXEMPEL:

  • Modulär handledning

   PÅ DJUPET

    

   • Fem moduler på 60–90 minuter
   • Introduktion till Work of Leaders: Deltagarna upptäcker processen Work of Leaders. Aktiviteten Discovering DiSC ingår som tillval.
   • Vision: Deltagarna får lära sig om de tre drivkrafterna bakom visioner och upptäcka vilken inställning de själva har till varje drivkraft.
   • Uppslutning: Deltagarna får lära sig om de tre drivkrafterna bakom uppslutning och upptäcka vilken inställning de själva har till varje drivkraft.
   • Genomförande: Deltagarna får lära sig om de tre drivkrafterna bakom genomförande och upptäcka vilken inställning de själva har till varje drivkraft.
   • Handlingsplanering: Deltagarna utforskar sina styrkor och utmaningar och skapar en handlingsplan för utveckling.
   • Helt manusbaserad Leader’s Guide med presentationsmaterial och stödunderlag för deltagare
   • Video med fokus på nytt ledarskap: välj de klipp som passar dina behov. Använd videon på tre sätt:
   • Fristående klipp
   • Integrerad i presentationen
   • Integrerad i din egen presentation
   • Experimentella inlärningsaktiviteter med tankeväckande partner- och gruppdiskussioner

    

   ANPASSNINGSBART

   Skapa ett komplett program för ledarskapsutveckling eller koncentrera dig på utvalda områden. Byt ut videoklipp eller redigera presentationen, Leader’s Guide och stödunderlagen. Anpassa till tidsramarna genom att lägga till eller ta bort avsnitt.

   VISA EXEMPEL:

  • Engagerande video

   PÅ DJUPET

   Innehåller 17 videosegment med exempel på modernt ledarskap som knyter ledare till verkliga krav och genererar kraftfulla konversationer som tydligt visar vägen till handling.

   ANPASSNINGSBART

   Använd som fristående klipp, integrerade med PowerPoint-handledningspresentationen eller integrerade med din egen PowerPoint-presentation.

   pODDSÄNDNINGAR

   Everything DiSC Work of Leaders innehåller verktyg och resurser som förbereder dig för att leverera Work of Leaders. Våra Work of Leaders-poddsändningar med kommentar av vår forskningschef visar dig hur du tolkar Work of Leaders-skalorna och kan besvara frågor från deltagarna. De innehåller insiktsfull information som du inte hittar någon annanstans. De 36 separata klippen är uppdelade i kategorierna Vision, Uppslutning och Genomförande och innehåller:

   • Introduktion till varje steg i Work of Leaders
   • Tolka de 18 skalorna
   • Konsekvenser av DiSC

   ANVÄNDARVÄNLIGA FUNKTIONER

   Fullständig portabilitet:

   Handledning, video, presentation, stödunderlag, mallar och verktyg levereras på ett usb-minne.

   Onlinesupport:

   Kom åt aktuell forskning och resurser när som helst med onlinehjälpen. Med den nya onlinehjälpen får du aktuell information om bästa praxis för anpassning av ditt program när det behövs.

   VISA EXEMPEL:

 • 363 for Leaders

  PRESENTATION AV EVERYTHING DiSC 363® FOR LEADERS: EN NY SLAGS 360!

  Äntligen en 360 för DiSC®-användare! Men Everything DiSC 363® for Leaders är inte vilken 360 som helst. Den kombinerar det bästa av 360-utvärderingar med enkelheten och kraften hos DiSC, plus tre personliga strategier för att effektivisera ledarskapet. Resultatet är en 360-gradersupplevelse som är produktivare och mer tillfredsställande.

  VAD GÖR 363 ANNORLUNDA?

  Först tog vi bort det besvärliga från 360-gradersutvärderingen.

  För många chefer är 360-utvärderingar frustrerande. Öppna kommentarer kan brista i fokus och sakna vägledning, eller till och med förflytta fokus till fel ställe. Med vår exklusiva funktion CommentSmart för valbara kommentarer kan utvärderarna ge fokuserad, balanserad och konstruktiv återkoppling som chefen faktiskt kan använda.

  Sedan gjorde vi den enklare att förstå och använda.

  Everything DiSC 363 for Leaders är inte bara en bunt torra kalkylblad och diagram utan förklaringar eller bakgrunder. Tydliga bilder och en ledig berättarstil tolkar och förklarar informationen så att rapporten blir enkel att förstå och använda.

  Och slutligen svarade vi på ”Och nu då?”

  Med många 360-utvärderingar kan ledaren svara: Och nu då? Everything DiSC 363 for Leaders besvarar frågan med tre steg som chefen kan fokusera på, nu, som nästa steg.


  • Profil

   Helt ny profil

   Forskningsvaliderat frågeformulär online med 22-sidig 360-gradersprofil hjälper chefer att förstå hur de ses av andra, med hjälp av intuitiva och tydliga bilder, rikligt med informations- och återkopplingsanalyser samt tre personanpassade strategier för effektivitet.  

   363 For Leaders Facilitator Report

   363® Facilitator Report är helt anpassad till rapporten Everything DiSC 363® for Leaders. Den hämtar data från flera chefer och sammanställer dem till en 360-gradersutvärdering från en grupp av chefer. 363 Facilitator Report och en gruppsammanfattning grupperar data i bedömarkategorier (t.ex. chef, kollega o.s.v.), praxis i den individuella profilen och visuellt med varje chefs 363-diagram för att jämföra och kontrastera återkoppling från alla perspektiv.

   VISA EXEMPEL:

  • CommentSmart

   CommentSmart

   Spar tid och stress med CommentSmart, vår exklusiva funktion med valbara kommentarer. Bedömarna väljer mellan testade och beteendefokuserade kommentarer så att återkopplingen blir rikare, djupare och får mer sammanhang.

  • Ledare och bedömare

   Ledare och bedömare

   Ledare profileras online i två steg: Everything DiSC-profilen och avsnittet om ledarskapsbeteende indikerar typiska ledningsbeteenden.

   Bedömarna får en onlineprofil i två steg: samma avsnitt om ledarskapsbeteende som ledaren får, samt avsnittet om ledarskapsönskemål som frågar vilka ledarskapsageranden som de vill att ledaren oftare utövar.

   Bedömarna delas in i fyra grupper: Direktrapporterare, Kollegor, Chef och Övriga. Alla gruppkombinationer kan användas, och varje ledare kan ha ett obegränsat antal bedömare.

  • Komma igång

   Det finns en mängd resurser som kan hjälpa dig få igång Everything DiSC 363 for Leaders i din organisation – helt utan extra kostnad!

 • Management

  EVERYTHING DiSC® MANAGEMENT VISAR CHEFER HUR DE TAR FRAM DET BÄSTA HOS VARJE MEDARBETARE.

  Everything DiSC® Management är en lektionsbaserad utbildning som omfattar onlineförarbete, engagerande handledning med aktuella videoklipp och onlineuppföljning för att skapa personligt anpassad inlärning.

  Deltagarna lär sig att läsa av stilen hos personerna som de leder. Resultatet är att cheferna anpassar sin stil så att ledandet blir effektivare.

  EVERYTHING DiSC MANAGEMENT FOKUSERAR PÅ:

  • Din DiSC-ledarskapsstil  
  • Ledning och delegering  
  • Öka medarbetarnas motivation  
  • Utveckling av medarbetare  
  • Arbeta med din chef

  FÅ PROGRAMMET ATT FUNGERA FÖR DIG

  Everything DiSC Management är den mest omfattande och anpassningsbara DiSC-baserade lösningen för ledarskapsutbildning. Inlärningen fördjupas med ledningsspecifikt och personanpassat innehåll. Moduluppbyggnad och onlineanpassning ger dig möjlighet att ta fram ett program som är skräddarsytt för din organisation.


  • Profil

   På djupet

   Forskningsvaliderat frågeformulär online med 26-sidig ledningsspecifik rapport hjälper chefer att förstå:

   • sig själva
   • sina medarbetare
   • sina överordnade

   Anpassningsbart

   Ta bort eller flytta sidor, anpassa rapportrubriken eller skriv ut vissa delar. Profilen kan användas fristående eller med den tillhörande handledningen (säljs separat).

   VISA EXEMPEL:

  • Verktyg för uppföljning

   NYHET! Everything DiSC-tilläggsrapport för handledare : Provides Ger mer utförlig information om en Everything DiSC-profil och möjliggör en mer nyanserad diskussion om en deltagares DiSC-stil, inklusive oväntade faktorer. Obegränsad åtkomst med alla Everything DiSC-profiler förutom Everything DiSC 363® for Leaders.

   NYHET! Everything DiSC Team View: Ger en översikt över alla respondentgrupper och deras individuella Everything DiSC-kartor. Obegränsat antal respondenter kan inkluderas i rapporten. Obegränsad åtkomst med alla Everything DiSC-profiler.

   Jämförande rapport om  Everything DiSC: Bygg bättre relationer och få kunskaper att fastna! Dessa 10-sidiga validerade uppföljningsrapporter kan skapas för två valfria deltagare för att tydliggöra deras likheter och olikheter.

   Fungerar för alla Everything DiSC-program. Och deltagarna får obegränsad tillgång – utan extra kostnad.

   Everything DiSC Facilitator Report: Visar en sammanfattning av din grupps DiSC-stilar och information om hur DiSC-stilarna kan påverka företagskulturen. Varje deltagares namn och stil ingår. Säljs separat.

   Everything DiSC Group Culture Report: Hjälper dig att fastslå gruppens DiSC-kultur, utforska dess fördelar och nackdelar, diskutera effekten på gruppmedlemmarna och undersöka påverkan på beslutsfattande och risktagande. Säljs separat.

  • Modulär handledning

   På djupet

   Sex entimmesmoduler, manusbaserad handledning med engagerande upplevelse- och bearbetningsaktiviteter. Kommentarer till handledaren med tips som maximerar inlärningen.

   Anpassningsbart

   Lösningar som passar för dina behov. Skapa ett anpassat program för varje session. Byt videoklipp. Ändra PowerPoint®-presentationen, Leader’s Guide och stödunderlagen. Anpassa till tidsramarna genom att lägga till eller ta bort avsnitt.

   The Everything DiSC Management Facilitation Kit omfattar:

   • Leader’s Guide i MS Word-format
   • PowerPoint®-material med inbäddad video
   • Fristående menystyrd video
   • Stödunderlag i MS Word-format för kursdeltagare
   • Mallar och bilder
   • Everything DiSC Management-exempelprofil
   • Resurs- och forskningsavsnitt
   • Everything DiSC Management-interaktionsguider (för 24 deltagare)

   Avsnitt

   Everything DiSC Management ökar ledningseffektiviteten genom att fokusera på fem huvudområden:

   Modul 1 och 2: Introduktion till din ledarskapsstil: Deltagarna upptäcker hur DiSC påverkar ledarskapsstilen, bland annat beslutsfattande och problemlösning. Deltagarna lär sig också att identifiera andras DiSC-stilar utifrån deras beteende.

   Modul 3: Chefer upptäcker styrkor och utmaningar när de leder och delegerar, samt hur de anpassar beteendet så att medarbetarna leds effektivare. 

   Modul 4: Skapa en motiverande miljö: Deltagarna lär sig hur DiSC påverkar motivationen hos människor. 

   Modul 5: Utveckla andra: Chefer lär sig tillhandahålla resurser, miljöer och tillfällen som främjar långsiktig yrkesutveckling baserat på DiSC. 

   Modul 6: Arbeta med din chef: Deltagarna lär sig påverka och kommunicera effektivt med cheferna genom att motsvara deras DiSC-behov och preferenser.
    

 • Sales

  EVERYTHING DiSC® SALES VISAR FÖRSÄLJARE HUR DE NÅR FRAM BÄTTRE TILL SINA KUNDER.

  Everything DiSC® Sales är en lektionsbaserad utbildning som omfattar onlineförarbete, engagerande handledning med aktuella videoklipp och onlineuppföljning för att skapa personligt anpassad inlärning.  Deltagarna lär sig att läsa av stilen hos sina kunder. Resultat är att försäljarna kan anpassa sin stil så att de når fram bättre – och ökar försäljningen.

  Everything DiSC Sales fokuserar på tre viktiga områden:

  • Förstå din DiSC Sales-stil
  • Identifiera och förstå olika köpstilar hos kunder
  • Anpassa din säljstil efter kundens köpstil

  Få programmet att fungera för dig

  Everything DiSC Sales är den mest omfattande och anpassningsbara DiSC-baserade lösningen för säljutbildning.

  Inlärningen fördjupas med säljunikt och personanpassat innehåll. Moduluppbyggnad och onlineanpassning ger dig möjlighet att ta fram ett program som är skräddarsytt för din organisation.

  • Profil

   På djupet

   Forskningsvaliderad profilering online och säljspecifik 23-sidig rapport som hjälper säljare att förstå:

   • sig själva
   • sina kunder
   • sina relationer

   Anpassningsbart

   Ta bort eller flytta sidor, anpassa rapportrubriken eller skriv ut vissa delar. Profilen kan användas fristående eller med den tillhörande handledningen (säljs separat).

   VISA EXEMPEL:

  • Verktyg för uppföljning

   Everything DiSC Sales-kartor för kundinteraktion: Den perfekta, personliga lathunden som förbereder dig för säljsamtalen! Varje uppföljningsrapport ryms på en sida. De hjälper säljare att anpassa stilen så att de uppfyller verkliga kunders behov genom att jämföra säljstilen med kundens köpstil. Och deltagarna får obegränsad tillgång – utan extra kostnad.

   NYHET! Everything DiSC-tilläggsrapport för handledare:Ger mer utförlig information om en Everything DiSC-profil och möjliggör en mer nyanserad diskussion om en deltagares DiSC-stil, inklusive oväntade faktorer. Obegränsad åtkomst med alla Everything DiSC®-profiler förutom  Everything DiSC 363® for Leaders.

   NYHET! Everything DiSC Team View: Ger en översikt över alla respondentgrupper och deras individuella Everything DiSC-kartor. Obegränsat antal respondenter kan inkluderas i rapporten. Obegränsad åtkomst med alla Everything DiSC-profiler.

   Jämförande rapport om Everything DiSC: Bygg bättre relationer och få kunskaper att fastna! Dessa 10-sidiga validerade uppföljningsrapporter kan skapas för två valfria deltagare för att tydliggöra deras likheter och olikheter.

   Everything DiSC Facilitator Report: Visar en sammanfattning av din grupps DiSC-stilar och information om hur DiSC-stilarna kan påverka företagskulturen. Varje deltagares namn och stil ingår. Säljs separat.

   Everything DiSC Group Culture Report: Hjälper dig att fastslå gruppens DiSC-kultur, utforska dess fördelar och nackdelar, diskutera effekten på gruppmedlemmarna och undersöka påverkan på beslutsfattande och risktagande. Säljs separat.

   VISA EXEMPEL:

  • Modulär handledning

   På djupet

   Sex 50-minutersmoduler som är helt manusbaserade och inkluderar engagerande upplevelse- och bearbetningsaktiviteter. Kommentarer till handledaren med tips som maximerar inlärningen.

   Anpassningsbart

   Byt videoklipp. Ändra PowerPoint®-presentationen, Leader’s Guide och stödunderlagen. Anpassa till tidsramarna genom att lägga till eller ta bort avsnitt.

   The Everything DiSC Sales Facilitation Kit omfattar:

   • Leader’s Guides i MS Word-format
   • PowerPoint-material med inbäddad video
   • Fristående menystyrd video
   • Stödunderlag i MS Word-format för kursdeltagare
   • Mallar och bilder
   • Everything DiSC Sales-exempelprofil
   • Everything DiSC-karta för kundinteraktion
   • Forskningsdokument
   • Satser med aktivitetskort för säljintervjuer (för 24 deltagare)
   • Everything DiSC-kundinteraktionsguider (för 24 deltagare)

   Sex 50-minutersmoduler

   Avsnitt I: Förstå din DiSC Sales-stil

   Modul 1: Introduktion till DiSC Sales-kartan. Deltagarna lär sig mer om sin DiSC-säljstil och hur personliga prioriteringar påverkar försäljningsbeteendet.

   Modul 2: Deltagarna tillämpar det som de lärt sig om säljprioriteringar i en intervjuaktivitet.

   Avsnitt II: Identifiera och förstå olika köpstilar hos kunder

   Modul 3: Deltagarna lär sig kundmappning – ett nytt sätt att läsa av folk. De tillämpar sina kundmappningsfärdigheter i en videobaserad tävlingsaktivitet.

   Modul 4: Deltagarna lär sig om olika kundprioriteringar och tillämpar kunskaperna när de försöker identifiera köpstilarna hos aktuella kunder.
    

   Avsnitt III: Anpassa din säljstil efter kundens köpstil

   Modul 5: Deltagarna använder sina DiSC Sales-kartor för att förstå hur de byter från sin egen stil till stilarna hos olika kunder.

   Modul 6: Deltagarna utför rollspel där de anpassar sig till den mest utmanande kunden. De går också genom en interaktionsplan för att jobba med kunden ifråga.customer.

   VISA EXEMPEL:

 • Böcker, video och mer

  Behöver du verktyg för att utöka dina DiSC®-kunskaper? Du kommer att älska våra stödmaterial.

  • Video

   Everything DiSC Bonus Video

   Tidlösa favoriter gjuter nytt liv i utbildningar.

   Krydda din Everything DiSC-utbildning med utvalda favoritvideor. Oavsett om du vill ha mer om kommunikation, grupputveckling, ledning, konflikthantering eller försäljning hittar du videor som kompletterar din Everything DiSC-utbildning. Med dessa enkla och underhållande videoklipp kan deltagarna relatera till kunskaperna på ett personligt plan.

   Några höjdpunkter:

   • En generell överblick över beteenden hos olika DiSC-profiler
   • Exempel på effektiv och ineffektiv kommunikation
   • Informella fria intervjuer med personer med alla fyra DiSC-profiler
   • Träffsäker humor som visar extrema profilskillnader   

   Du får:

   • 133 minuter DiSC-utbildningsvideor (107 segment)
   • Videorna levereras på en usb-enhet som Windows Media-filer (WMV)
   • Omfattande handledningssupport online 

   VISA EXEMPEL:

    

Gör skillnad med Everything DiSC®
Bli partner
Everything DiSC baseras på forskning och omfattande testning. Profilerna hjälper personer att förstå andra och sig själva bättre. Det gör arbetsplatsen effektivare och mycket mer konstruktiv.
Sue Hammond